22 June, 2017

Tư vấn luật thuế và các thủ tục liên quan đến thuế

* Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, VAT, thuế nhà thầu nước ngoài….; * Tư vấn kê khai và thanh quyết toán thuế […]
22 June, 2017

Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại và dân sự

* Tham gia đàm phán, thương lượng giải quyết tranh chấp với bên thứ ba; * Tham gia với tư cách là người bào chữa cho người […]
22 June, 2017

Mua bán hàng hóa và dịch vụ với đối tác nước ngoài

* Tư vấn và xúc tiến các thủ tục về nhượng quyền thương mại; * Tư vấn, soạn thảo và rà soát các vấn đề về […]
22 June, 2017

Thành lập doanh nghiệp, M&A

* Tư vấn thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; * Tư vấn các thủ […]