16 December, 2017

Thành lập công ty cần những gì

Thành lập công ty cần những gì?  thành lập công ty cần những gì? Thành lập công ty TNHH 1 thành viên cần những gì? Những điều cần biết khi thành lập công ty, là […]
20 October, 2017

Một số văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh/liên quan đến lĩnh vực đăng ký kinh doanh?

Để thành lập và vận hành doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật, người thành lập doanh nghiệp cần tìm hiểu một số văn bản […]
20 October, 2017

CÁC NGHĨA VỤ CỦA DNTN

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp trong suốt vòng đời hoạt động, doanh […]
20 October, 2017

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH?

Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi […]
20 October, 2017

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DNTN?

CHUẨN BỊ HỒ SƠ 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp DNTN 2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực […]
28 September, 2017

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý VỀ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH • Doanh nghiệp được quyền kinh doanh tất cả những ngành, nghề mà pháp luật không […]