28 September, 2017
slide-lawyer-2

PHÂN BIỆT DNTN VÀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƯ THẾ NÀO?

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Không có tư cách pháp nhân Tài sản của chủ sở hữu không tách biệt với tài sản của doanh nghiệp Chủ […]
26 September, 2017
slide-lawyer-2

CHUYỂN ĐỔI DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH

DNTN có thể chuyển đổi thành Công ty TNHH theo quyết định của chủ DNTN nếu đủ các điều kiện sau đây: • Có đủ các […]
26 September, 2017
slide-lawyer-2

BÁN DOANH NGHIỆP

  Chủ DNTN có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. • Sau khi bán doanh nghiệp, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm […]
26 September, 2017
slide-lawyer-2

CHO THUÊ DOANH NGHIỆP

Chủ DNTN có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho […]
15 September, 2017
slide-lawyer-2

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Vốn đầu tư của chủ DNTN do chủ doanh nghiệp tự đăng […]
15 September, 2017
slide-lawyer-2

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Chủ DNTN có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp […]