27 August, 2017
slide-lawyer-2

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH/LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH?

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH/LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH? Để thành lập và vận hành doanh nghiệp […]
27 August, 2017
slide-lawyer-2

CÁC NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP

CÁC NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong […]
25 August, 2017
slide-lawyer-2

NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ TÊN TRÙNG, TÊN GÂY NHẦM LẪN?

NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ TÊN TRÙNG, TÊN GÂY NHẦM LẪN? Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được […]
25 August, 2017
slide-lawyer-2

ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT?

ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT? QUY TẮC ĐẶT TÊN: Tên doanh nghiệp = “Công ty cổ […]
25 August, 2017
slide-lawyer-2

PHÂN BIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NHƯ THẾ NÀO?

PHÂN BIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NHƯ THẾ NÀO? ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG Thành viên và CĐ có […]
25 August, 2017
slide-lawyer-2

CÁC QUYỀN CƠ BẢN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN?

CÁC QUYỀN CƠ BẢN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN? CĐ PHỔ THÔNG CĐ ƯU ĐÃI BIỂU QUYẾT CĐ ƯU ĐÃI CỔ TỨC VÀ […]