25 August, 2017
nguoi-nuoc-ngoai-so-huu-nha-tai-viet-nam

5 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA NHÀ TẠI VIỆT NAM

5 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA NHÀ TẠI VIỆT NAM 1/ Điều kiện đối với từng đồi tượng người nước ngoài mua […]
24 August, 2017
slide-lawyer-2

CÁC LOẠI CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN?

CÁC LOẠI CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN? CTCP LÀ LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP BAO GỒM NHIỀU CHỦ SỞ HỮU, TRONG ĐÓ, MỖI CHỦ SỞ […]
24 August, 2017
slide-lawyer-2

CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ THỂ HUY ĐỘNG VỐN BẰNG NHỮNG CÁCH NÀO?

CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ THỂ HUY ĐỘNG VỐN BẰNG NHỮNG CÁCH NÀO? VIỆC HUY ĐỘNG VỐN TRONG CTCP THÔNG QUA PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CÁC […]
23 August, 2017
slide-lawyer-2

AI LÀ NGUỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN?

AI LÀ NGUỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN? NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP LÀ CÁ NHÂN ĐẠI […]
23 August, 2017
slide-lawyer-2

KHÁI NIỆM VÀ MỘT SỐ LƯU Ý VỀ: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC/TỔNG GĐ, BAN KIỂM SOÁT?

KHÁI NIỆM VÀ MỘT SỐ LƯU Ý VỀ: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC/TỔNG GĐ, […]
22 August, 2017
slide-lawyer-2

MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN?

MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN? CTCP có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo […]