25 August, 2017

PHÂN BIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NHƯ THẾ NÀO?

PHÂN BIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NHƯ THẾ NÀO? ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG Thành viên và CĐ có […]
25 August, 2017

CÁC QUYỀN CƠ BẢN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN?

CÁC QUYỀN CƠ BẢN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN? CĐ PHỔ THÔNG CĐ ƯU ĐÃI BIỂU QUYẾT CĐ ƯU ĐÃI CỔ TỨC VÀ […]
25 August, 2017

5 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA NHÀ TẠI VIỆT NAM

5 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA NHÀ TẠI VIỆT NAM 1/ Điều kiện đối với từng đồi tượng người nước ngoài mua […]
24 August, 2017

CÁC LOẠI CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN?

CÁC LOẠI CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN? CTCP LÀ LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP BAO GỒM NHIỀU CHỦ SỞ HỮU, TRONG ĐÓ, MỖI CHỦ SỞ […]
24 August, 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ THỂ HUY ĐỘNG VỐN BẰNG NHỮNG CÁCH NÀO?

CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ THỂ HUY ĐỘNG VỐN BẰNG NHỮNG CÁCH NÀO? VIỆC HUY ĐỘNG VỐN TRONG CTCP THÔNG QUA PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CÁC […]
23 August, 2017

AI LÀ NGUỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN?

AI LÀ NGUỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN? NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP LÀ CÁ NHÂN ĐẠI […]