Thành lập doanh nghiệp, M&A
22 June, 2017
Tư vấn pháp lý về dân sự bao gồm: đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế, hợp đồng, con nuôi, lao động…
22 June, 2017

Đầu tư trong nước – Đầu tư nước ngoài

Tư vấn đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

 

* Tư vấn lập dự án, chọn đối tác, địa điểm, xin cấp giấy phép đầu tư;

* Tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài;

* Tư vấn các thủ tục ưu đãi đầu tư (ưu đãi thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, giảm tiền thuê đất ….);

* Tư vấn các thủ tục sau cấp phép đầu tư như đăng ký thuế, giấy phép xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thủ tục xuất, nhập khẩu, giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài…;

* Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành công ty;

* Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam;

* Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp như chuyển đổi hình thức đầu tư, tăng, giảm hoặc chuyển nhượng vốn, mở rộng chiến lược kinh doanh…;

* Tư vấn thủ tục tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam.

* Tư vấn các thủ tục khác liên quan đến đầu tư.

 

Đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

 

* Tư vấn xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài;

* Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Close this popup in memoriam college application essays writer’s relief remembers b.