Hội nghị tổng kết 30 năm FDI tại Việt Nam

Tuyển Luật Sư/ chuyên viên tư vấn đầu tư
26 September, 2018
Getting to Know QBO Management Reports
27 July, 2021

Hội nghị tổng kết 30 năm FDI tại Việt Nam

Ngày 04 tháng 10 năm 2018 Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị Tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây là Hội nghị quy mô cấp Quốc gia với dự tham dự của 3500 đại biểu đại diện các Bộ, ngành, Trung ương, địa phương, Đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, các nhà khoa học, các hiệp hội, hàng nghìn các nhà đầu tư nước ngoài, trong nước, nhiều tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới và các cơ quan thông tấn báo chí. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự, chủ trì và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị

Nội dung chính của Hội nghị là tổng kết đánh giá, nhìn lại 30 năm sự nghiệp của ĐTNN tại Việt Nam, những thành tựu đạt được, tồn tại hạn chế và bài học kinh nghiệm, để từ đó tham mưu với Đảng, Chính phủ đề ra định hướng mới nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ĐTNN trong thời gian tới.

Trong sự kiện lần này còn kết hợp hoạt động xúc tiến đầu tư cấp Quốc gia nhằm quảng bá về vị trí, vai trò, tiềm năng, cơ hội và môi trường đầu tư của Việt Nam với các nhà đầu tư khắp nơi trên thế giới. Đồng thời cũng là dịp để Đảng, Nhà nước, Chính phủ tri ân các cơ quan, tổ chức, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp ĐTNN, trong nước và cá nhân đã có đóng góp cho sự nghiệp ĐTNN ở Việt Nam trong suốt 30 năm qua.

Trong khuôn khổ Hội nghị, sẽ có nhiều hoạt động tiếp xúc của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo một số Bộ, ngành, địa phương, nhà đầu tư tiềm năng nhằm tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời, sẽ tổ chức các hoạt động kết nối đầu tư giữa các địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong 7 lĩnh vực gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo; Xây dựng – bất động sản; Năng lượng tái tạo, hạ tầng và logistic; Du lịch và dịch vụ; Công nghệ thông tin; Nông nghiệp, Chế biến thực phẩm; Tài chính – Ngân hàng.

Bên cạnh Hội nghị chính thức. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp để tổ chức Triển lãm giới thiệu thành tựu 30 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Triển lãm có sự tham gia cảu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 35 địa phương trong cả nước và 52 doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt nam tiêu biểu để giới thiệu về thành tựu 30 năm thu hút FDI, đồng thời có các hoạt động Xúc tiến đầu tư, kết nối đầu tư kinh doanh.

Từ năm 1987, song hành cùng quá trình đổi mới và mở cửa nền kinh tế, Luật Đầu tư nước ngoài đã được ban hành (đây là một trong những đạo luật đầu tiên trong thời kỳ đổi mới). Tính đến tháng 8/2018 đã có hơn 26.500 dự án FDI, vốn đăng kí hơn 334 tỷ USD, vốn thực hiện khoảng 184 tỷ USD, ĐTNN có đóng góp gần 20% GDP và là nguồn bổ sung quan trọng cho vốn đầu tư phát triển với tỷ trọng khoảng 23,7% trong vốn đầu tư toàn xã hội; 58 % tổng vốn ĐTNN tập trung vào lĩnh vực chế biến, chế tạo, tạo ra trên 50% giá trị sản xuất nông nghiệp của cả nước, kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN chiểm tỷ trọng ngày càng cao trong xuất khẩu chung của cả nước, đạt 72,6% trong năm 2017 và 71,4% trong 9 tháng đầu năm 2018; số thu nộp ngân sách của khu vực ĐTNN tăng đều qua các năm và đạt hơn 8 tỷ USD trong năm 2017, chiếm 17,1% tổng thu ngân sách nhà nước, tính đến nay khu vực ĐTNN đã tạo việc làm cho gần 4 triệu việc làm trực tiếp và khoảng 5 triệu việc làm gián tiếp khác. Cụ thể là:

Về kinh tế, ĐTNN đóng vai trò quan trọng là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, mức đóng góp của khu vực đầu tư nước ngoài trong GDP của cả nước tăng từ 9,3% năm 1995 lên 19,6% năm 2017.

Tỷ trọng ngân sách nhà nước từ khu vực đầu tư nước ngoài tăng đáng kể, từ 1,8 tỷ USD trong giai đoạn 1994-2000 lên 23,7% tủ USD trong giai đoạn 2011-2015, chiếm gần 14% tổng ngân sách nhà nước. Riêng năm 2017, khu vực đầu tư nước ngoài đã đóng góp hơn 8 tỷ USD, chiếm 17,1% tổng thu ngân sách nhà nước, 10 địa phương có nguồn ngân sách nhà nước lớn, 16 địa phương tự cân đối được ngân sách đều là những địa phương thu hút được nhiều dự án đầu tư nước ngoài.

ĐTNN cũng góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Với tỷ trọng 58,2% vốn đầu tư nước ngoài tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo ra trên 50% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, đầu tư nước ngoài còn góp phần phát triển khu vực công nghiệp, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước; hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế như: viễn thông, dầu khí, điện tử, công nghệ thông tin.., tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng trong dài hạn.
Khu vực ĐTNN đã đóng góp đáng kể vào việc phát triển một ngành dịch vụ chất lượng ca ở Việt Nam trong những năm qua, như tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, vận tải biển, logistic, giáo dục- đào tạo, y tế, du lịch… ĐTNN còn tạo thuận lợi cho VIệt Nam mở rộng thị trường quốc tế, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, từng bước tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầù

Về xã hội, khu vực đầu tư nước ngoài đã có nhiều đóng góp trong tạo việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực. Việc làm trực tiếp trong khu vực đầu tư nước ngoài đã tăng từ 330 nghìn người năm 1995 lên khoảng 3,6 triệu người năm 2017, đồng thời tạo việc làm gián tiếp cho khoảng 5-6 triệu lao động. Đồng thời, có đóng góp không nhỏ trong việc nâng cao năng suât lao động của nền kinh tế.

Doanh nghiêp có vốn đầu tư nước ngoài cũng là đơn vị đi tiên phong trong đào tạo, nâng cao trình độ và tác phong công nghiệp của đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý. Nhiều vị trí việc làm trước đây do chuyên gia nước ngoài, nay đã được thay thể bằng lao động Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã quan tâm thực hiện trách nhiễm xã hội đối với cộng đồng, tham gia hoạt động xóa đói, giảm nghèo và các hoạt động thiện nguyện khác.

Ngoài ra, việc thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đã góp phần tích cực hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế.

Mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng nêu trên, những khu vực ĐTNN cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần phải được khắc phục. Cụ thể là mức độ kết nối, lan tỏa của khu vực ĐTNN đến khu vực đầu tư trong nước còn chưa đạt được như kỳ vọng; thu hút và chuyển giao công nghệ từ khu vực ĐTNN còn khiêm tốn; thu hút ĐTNN vào một số ngành, lĩnh vực ưu tiên và từ các tập đoàn đa quốc gia còn hạn chế; còn hiện trạng một số doanh nghiệp chuyển giá, trốn thuế, chưa nghiêm túc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường; hiệu quả sử dụng đất của nhiều dự dán ĐTNN chưa cao. Những tồn tại hạn chế trên đã được nhận diện. Hiện Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt nhằm khắc phục cho được các vấn đề này trong thời gian tới.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả 30 năm thu hút FDI, trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành sẽ tham mưa cho Đảng, Chính phủ sẽ đề ra định hướng mới trong thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả thu hút và sử dụng nguồn vốn này phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam, bảo đảm phát triển bền vững./.