KHÁI NIỆM VÀ MỘT SỐ LƯU Ý VỀ DNTN?

đăng ảnh con trên facebook có bị phạt
7 September, 2017
TẠI SAO LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP LÀ DNTN?
12 September, 2017

KHÁI NIỆM VÀ MỘT SỐ LƯU Ý VỀ DNTN?

KHÁI NIỆM VÀ  MỘT SỐ LƯU Ý VỀ DNTN?

DNTN là một loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

  • DNTN không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
  • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một DNTN. Chủ DNTN không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
  • DNTN không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.