Một số văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh/liên quan đến lĩnh vực đăng ký kinh doanh?

CÁC NGHĨA VỤ CỦA DNTN
20 October, 2017
Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ giành cho các “Start up”
21 October, 2017

Một số văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh/liên quan đến lĩnh vực đăng ký kinh doanh?

Để thành lập và vận hành doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật, người thành lập doanh nghiệp cần tìm
hiểu một số văn bản quy phạm pháp luật chính điều chỉnh/liên quan đến lĩnh vực đăng ký kinh doanh sau:

• Luật Doanh nghiệp 2014
• Luật Đầu tư 2014
• Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
• Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Đầu tư
• Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp Nghi-dinh-78-2015
• Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký
doanh nghiệp –
• Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 23/03/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài
chính về việc hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế.


Quý khách có thể liên hệ với dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói của công Công ty Luật TNHH Legal Direct

Address: Lô 24A/D7, KĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +84 24 3787 8940
Hotline: +84 868 811 869
Email: contact@legaldirect.vn