Mua bán hàng hóa và dịch vụ với đối tác nước ngoài

Đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế, hợp đồng, con nuôi, lao động…
22 June, 2017
Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại và dân sự
22 June, 2017

Mua bán hàng hóa và dịch vụ với đối tác nước ngoài

* Tư vấn và xúc tiến các thủ tục về nhượng quyền thương mại;

* Tư vấn, soạn thảo và rà soát các vấn đề về hợp đồng thương mại quốc tế;

* Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế.

Am beispiel einer illustrativen infografik lernen akademisches ghostwriting die teilnehmerinnen die programmlogik von illustrator kennen und erstellen einfache grafiken