TẠI SAO LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP LÀ DNTN?
12 September, 2017
MỘT SỐ LƯU Ý VỀ VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
15 September, 2017

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Chủ DNTN có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê
người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp.

Chủ DNTN là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án
trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.
Chủ DNTN là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp