THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

1, Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp
Thông qua việc tìm hiểu nhu cầu thực tế của khách hàng, Legal Direct tư vấn loại hình doanh nghiệp tối ưu để khách hàng lựa chọn

2, Lập bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp
Bằng kiến thức chuyên môn về Luật doanh nghiệp, bộ hồ sơ do Legal Direct soạn thảo không những đáp ứng yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh mà còn là các văn bản có giá trị pháp lý hữu dụng trong suốt quá trình thành lập và phát triển doanh nghiệp

3, Đăng ký kinh doanh trực tiếp, online trên toàn quốc
Ngoài các giao dịch truyền thống trực tiếp tiếp xúc với khách hang, Legal Direct thực hiện việc đăng ký qua mạng bằng cách tiếp nhận thông tin khách hàng online, và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy trình.

4, Đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Đáp ứng nhu cầu thay đổi địa điểm trụ sở chính của các doanh nghiệp, Legal Direct nhận thực hiện các thủ tục cần thiết để hỗ trợ khách hàng thay đổi địa điểm kinh doanh trong mọi phạm vi địa lý trên cả nước.

5, Các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp sau thành lập
- Tư vấn các yêu cầu cần thực hiện đối với cơ quan thuế
- Tư vấn đăng ký thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ
- Tư vấn xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, in ấn hoá đơn, bảng biểu, quảng cáo
- Tư vấn pháp lý về lao động, hợp đồng lao động, bảo hiểm tiền lương
- Các dịch vụ tư vấn pháp lý khác