Tư vấn luật thuế và các thủ tục liên quan đến thuế

Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại và dân sự
22 June, 2017
Vụ gửi xe máy qua đêm, khách sạn Fortuna thu 1 triệu đồng, luật sư nói gì?
17 August, 2017

Tư vấn luật thuế và các thủ tục liên quan đến thuế

* Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, VAT, thuế nhà thầu nước ngoài….;

* Tư vấn kê khai và thanh quyết toán thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức hoặc cá nhân;

* Tư vấn hoàn thiện, rà soát sổ sách kế toán, thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

* Tư vấn các thủ tục hoàn thuế VAT và thuế nhập khẩu;

* Tư vấn các thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm;

* Tư vấn về bảo hiểm tiền gửi, hạn chế rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng;

* Tư vấn thủ tục niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán;

* Tư vấn lựa chọn gói bảo hiểm thích hợp, tư vấn đàm phán hợp đồng bảo hiểm dân sự;

* Tư vấn thực hiện và giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm;