TƯ VẤN PHÁP LÝ

(1) Tư vấn giao dịch thương mại
- Tư vấn và xúc tiến các thủ tục đầu tư về nhượng quyền thương mại
- Xúc tiến các thủ tục về quyền phân phối của doanh nghiệp
- Tư vấn các vấn đề về hợp đồng thương mại quốc tế và trong nước
- Tư vấn xử lý các vụ tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế và trong nước
(2) Tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng
(3) Tư vấn pháp luật dân sự
- Xử lý tranh chấp dân sự
- Tư vấn và soạn thảo tham gia đàm phán các hợp đồng dân sự (hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, hợp đồng thuê, cho tặng, mua bán nhà, ô tô và các tài sản khác
- Tư vấn về thừa kế, di sản, di tặng, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật và theo di chúc
- Tư vấn các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình: tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài; tư vấn các điều kiện về ly hôn; tư vấn về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân; tư vấn về quyền tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân; tư vấn các điều kiện nuôi con;

(4) Cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp trong lĩnh vực lao động cho các tổ chức/cá nhân với những nội dung chủ yếu sau đây:
- Tư vấn các quy định pháp luật về tuyển dụng lao động, hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các quy định liên quan đến các đối tượng lao động đặc thù.
- Trợ giúp khách hàng soạn thảo các loại văn bản trong lĩnh vực lao động như: hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác viên, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, cam kết bảo mật, cam kết đào tạo, quy tắc ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp…
- Cung cấp dịch vụ pháp lý thương lượng và hoà giải các tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể.
- Cung cấp cho khách hàng ý kiến tư vấn trong việc xử lý kỷ luật người lao động và trình tự, thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại.
- Tư vấn, đại diện cho khách hàng trước toà án Việt Nam giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân và lao động tập thể.
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

(5) Dịch vụ tư vấn thuế, tài chính và bảo hiểm
Với đội ngũ chuyên gia và tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp cho các khách hàng dịch vụ tư vấn về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán. Các dịch vụ liên quan đến tư vấn tài chính của chúng tôi bao gồm:
- Tư vấn các loại thuế: TNDN, TNCN, VAT, thuế nhà thầu nước ngoài;
- Thực hiện kê khai và thanh toán thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức hoặc các cá nhân;
- Hoàn thiện và/hoặc rà soát sổ sách kế toán, thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ;
- Các thủ tục hoàn thuế VAT và thuế nhập khẩu;
- Các thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm;
- Bảo hiểm tiền gửi, hạn chế rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng;
- Niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán;
- Tư vấn lựa chọn gói bảo hiểm thích hợp, tư vấn đàm phán hợp đồng bảo hiểm dân sự;
- Tư vấn thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm;

I can tell fresh this is not the kind of ing sentence opener that iew is looking for.