Đại biểu Quốc hội: Cách tính thuế thu nhập cá nhân đã lạc hậu

Trong cuộc thảo luận tại Quốc hội về cách tính thuế thu nhập cá nhân và chính sách tài khóa ở Việt Nam. Ông Trần Văn Lâm, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách, đã lên tiếng cho rằng các quy định về thuế thu nhập cá nhân đã lạc hậu và cần phải được điều chỉnh. Ông đưa ra ví dụ về khởi điểm thu nhập chịu thuế, mức chiết trừ gia cảnh và các bậc chịu thuế, cho rằng chúng không được cập nhật theo biến động của lương tối thiểu, giá cả và lạm phát.

Một trong những điểm cụ thể được nêu ra là mức giảm trừ gia cảnh, hiện ở mức 15,4 triệu đồng (bao gồm giảm trừ cá nhân 11 triệu và giảm trừ người phụ thuộc 4,4 triệu), đã được duy trì từ tháng 7/2020. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt của người dân đã tăng lên mạnh sau dịch Covid-19, trong khi mức giảm trừ gia cảnh không thay đổi. Nhiều quy định khác về thuế thu nhập cá nhân cũng đã lạc hậu và chậm điều chỉnh trong suốt nhiều năm.

Bài báo cũng đề cập đến vấn đề tài khóa, trong đó các thành viên Ủy ban Tài chính ngân sách đã chỉ ra rằng bội chi ngân sách có thể ảnh hưởng tiêu cực đối với tăng trưởng kinh tế nếu không được đầu tư đúng cách. Vấn đề giải ngân vốn ODA cũng là một thách thức, vì các dự án vay từ nguồn này phải tuân thủ quy trình phức tạp, gây khó khăn trong việc giải ngân. Một số kiến nghị được đưa ra để giải quyết vấn đề này bao gồm chuyển vay vốn ODA sang phát hành trái phiếu trong nước và sử dụng hình thức đối tác công tư (PPP) để thu hút vốn đầu tư.

Tóm lại, cuộc thảo luận tại Quốc hội về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân và tài khóa nhằm cải thiện chính sách và đảm bảo sự cân đối trong ngân sách và đầu tư.

(Tóm tắt từ Vnexpress.net)