M&A VÀ MUA BÁN DỰ ÁN

* Tư vấn thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp;

* Tư vấn các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; tư vấn chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình, mua bán, giải thể… doanh nghiệp

* Tư vấn soạn thảo hợp đồng, đàm phán hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp;

* Tư vấn soạn thảo và chuẩn hóa hồ sơ pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp;

* Tư vấn xây dựng quy chế quản lý và điều hành doanh nghiệp;

* Tư vấn quản lý nhân sự của doanh nghiệp;

* Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu của doanh nghiệp;

* Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp.