4 Trường hợp không được rút bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Nghị quyết 93/2015/QH13

STT Nội dung Trường hợp ngoại lệ
TH1 Người đóng BHXH dưới 20 năm, nghỉ việc chưa đủ 1 năm (Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13)

 

Theo Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014:

– Đã đủ tuổi nghỉ hưu.

– Ra nước ngoài để định cư.

– Mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế trong tình trạng không thể tự phục vụ.

– Bộ đội, công an khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

TH2 Người lao động đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên (khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 và điểm a khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014) Theo Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014:

– Ra nước ngoài để định cư.

– Mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế trong tình trạng không thể tự phục vụ.

TH3 Lao động nữ hoạt động ở cấp xã đóng BHXH từ đủ 15 năm (Điểm a Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014) Theo Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014:

– Ra nước ngoài để định cư.

– Mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế trong tình trạng không thể tự phục vụ.

TH4 Công an, bộ đội phục viên, xuất ngũ, thôi việc đủ điều kiện lãnh lương hưu (Điểm d Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014) Theo Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014:

– Ra nước ngoài để định cư.

– Mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế trong tình trạng không thể tự phục vụ.

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần quy định tại khoản 1 Điều 60 và khoản 1 Điều 77 Luật BHXH năm 2014 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13.