Những thông tin cơ bản cần tìm hiểu trước khi thành lập doanh nghiệp?

Những thông tin cơ bản cần tìm hiểu trước khi thành lập doanh nghiệp?

Thành lập doanh nghiệp là bước khởi đầu, tạo lập công cụ để thực hiện một ý tưởng kinh doanh. Để đảm bảo
doanh nghiệp của bạn sẽ là một công cụ kinh doanh hiệu quả và an toàn, trước tiên, bạn cần lưu ý tìm hiểu
những thông tin cơ bản sau:

• Loại hình doanh nghiệp nào là phù hợp?
• Lựa chọn mô hình tổ chức quản lý nào?
• Lựa chọn tên doanh nghiệp như thế nào?
• Quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp ra sao?

Bộ tài liệu hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên. Ngoài ra, bạn có thể truy
cập, tham khảo thêm thông tin về đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
tại địa chỉ: http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

Theo Luật sư Nguyen Huyen My Giám Đốc Legal Direct